Kårval 2018

Nu är kårvalet igång på SU och vi röstar för vilka som ska sitta i kårfullmäktige under kommande verksamhetsår. Det kan tyckas som ett val av liten betydelse, men faktum är att vi har stor möjlighet att påverka. Ett tydligt exempel på detta är regeringens beslut om att höja studiebidraget med 300 kr i månaden vilket är resultatet av studenters politiska kamp under många år. Även fast höjningen är långt ifrån tillräcklig, är den ändå ett steg i rätt riktning mot att utjämna studenters olika ekonomiska förutsättningar.
Idag avstår över 70 % av alla studenter i Sverige från att köpa delar av kurslitteraturen för att de helt enkelt inte har råd och många tvingas extrajobba flera timmar i veckan för att kunna finansiera kurslitteratur och boende, vilket gör att inte lika mycket tid och energi kan läggas på studierna. De som har det bra ekonomiskt ställt kan däremot klara sig undan såväl studielån som extrajobb och har därför också bättre förutsättningar för att klara sina studier. För VSF är det mest centrala att se till alla studenter studerar på lika villkor och att alla som vill ska få möjligheten att studera. Det är därför vi engagerar oss politiskt och det är därför vi ställer upp i kårvalet. Våra huvudfrågor under årets kårval är:
1. Fri Kurslitteratur.
Alla studenter ska oavsett ekonomisk situation kunna ta del av undervisningen och kursinnehållet, detta omöjliggörs idag när vissa kurser kräver att studenterna ska köpa böcker för över 3000 kr per termin. Vi anser att genom att digitalisera kurslitteraturen, öka biblioteksuppsättningarna, och genom att universitetet gör kompendier av nya kapitel i nya upplagor av böckerna kan vi ta flera viktiga steg i vårt mål om att kurslitteraturen ska vara helt fri.

2. Kåren ska anordna pass i feministiskt självförsvar.
Nästan var tredje tjej har erfarenheter av sexuella övergrepp under sin uppväxt. Det är en skrämmande hög siffra som tydligt vittnar om det patriarkala strukturer som finns i vårt samhälle. VSF anser att feministiskt självförsvar är en bra arena för tjejer att diskutera och dela sina erfarenheter av det sexualiserade våldet och dessutom formulera strategier för hur det ska bemötas. Vi ser att kåren har all möjlighet att genomföra detta, utan att det behöver kosta särskilt mycket.

3. Stockholms universitet ska använda sig av fler alternativa antagningsmetoder.
Nästan 3 av fyra studenter på universitet och högskolor i Sverige har föräldrar med någon form av högre utbildning. Vi i VSF tycker det är problematiskt att så få personer från studieovana hem tar sig till universitetet. Vi vill därför att SU ska använda sig av fler antagningsmetoder till kurserna och programmen, så som intervjuer, antagningsprov och tidigare erfarenheter.

Tillsammans driver vi på för ett socialist, feministiskt och antirastiskt universitet.
Rösta på VSF i kårvalet!

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Öppna föreläsningsserien rullar på

VSF Stockholm har en lång tradition att hålla öppna föreläsningar. Det är ett sätt att bilda oss själva, värva medlemmar, bidra till debatt inom olika frågor osv. Verksamheten har pausad under en tid, men sedan strax innan årsskiftet så är det igång igen. I december besöktes vi av Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och nu under mars har vi haft Leandro Mulinari om polisens rasprofilering, en frukostföreläsning med representanter från FATTA, Make Equal och Vänsterpartiet om efterdyningarna av #metoo samt Kajsa Ekis Ekman om prostitution. Bilder från det sista nämnda finns nedan. Föreläsningsserien kommer fortsätta våren ut, men just nu är programpunkterna inte helt spikade pga fokuset på kårvalet. Dock kommer vi i samarbete med Ung Vänster Storstockholm helgen 5-6 maj hålla en kurshelg i Marxism med anledning av Karl Marx 200årsdag. Läs mer HÄR.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vi sätter kårvalslista och håller öppna föreläsningar, en intensiv start på mars

Skiftet från februari till mars bjuder på många aktiviteter med VSF Stockholm.

På månadens första dag, torsdag 1a mars håller vi en öppen föreläsning med Leandro Mulinari om rasprofilering i sal B3, södra husen mellan kl 12:00-13:00. Klicka gärna i Facebookeventet!

Dagen innan, onsdag 28e februari håller vi bokbord i A-huset mellan kl 11:00-13:00 för att informera om den öppna föreläsningen.

Följande veckas aktiviteter börjar redan med måndag 5e mars, då har vi nomineringsmöte inför kårvalet där vi sätter vår kårvalslista. Rosa rummet, Studenthuset (kårens lokaler), 17:00. Vi behöver många som vill stå på listan, vill du vara med? Skicka ett mejl till vsfsthlm@gmail.com !

Sen här vi några dagars uppehåll till torsdagen, den 8e mars, eller Internationella kvinnodagen. Den dagen har vi två evenemang, dels en panelföreläsning tillsammans med Vänsterpartiet. Den hålls kl 08:30-09:30 i Kårsalen, Studenthuset. VSF deltar även på demonstrationen som arrangeras på Norra Bantorget kl 17:30.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Jonas Sjöstedt besökte SU

Idag har vi haft finbesök av Jonas Sjöstedt på universitetet. Efter en kort presentation av vår ordförande Carl tog Jonas över och talade inför en fullsatt hörsal om jämlikhet, både ekonomisk och feministisk. Alla ska ha rätt att utbilda sig, oavsett ekonomi och könstillhörighet. Alla ska också ha rätt till ett drägligt liv, och där spelar ekonomisk trygghet en viktig roll. Nu ser vi fram emot en vår med valrörelser och fler föreläsningar. Men först terminsavslutning med spelkväll den 19e december!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

SL visar sitt rätta ansikte – och det har en ful liten mustasch

I morse möttes kollektivtrafikanterna vid Östermalmstorgs tunnelbana av en vidrig syn. Sverigedemokraterna hade fyllt hela taket i rulltrappan med rasistpropaganda! Snart visade det sig dock att detta inte var en olaglig affischering, utan en helt laglig sådan. SL har alltså sålt affischeringsutrymme till SD, och gett dem fritt fram att sprida myter om tiggare.

”Helt enligt lagar och policies!”, försvarar sig SL. Jaha, men då så. Så länge en betalar för sig är det tydligen fritt fram att sprida rasistisk smörja. För inte behöver väl SL förhålla sig till andra spelregler än de som kapitalet satt upp?

Vi vill inte behöva få rasistisk propaganda uppkörd i ansiktet när vi nyttjar den här stadens kollektivtrafik. Vi vill inte heller att det bolag som ägs gemensamt genom landstinget ska spä på det hat som redan finns mot utsatta grupper. Det finns två rimliga sätt att reagera på detta:

1. Avgiftsstrejka. Precis som komikern Soran Ismail så vill vi uppmana alla stockholmare att säga nej till denna perversa tolkning av yttrandefriheten genom att vägra att betala SL:s (hutlöst höga) avgifter.

2. Agera! Ikväll (3/8) kommer folk att samlas i Östermalmstorgs tunnelbana för att ta ner rasistpropagandan. Imorgon (4/8) kommer folk att samlas på samma plats för en demonstration.

Embedded image permalink

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Stöduttalande för ockupationen av Högdalens gamla skola

I lördags öppnades dörrarna till Högdalens gamla skola upp av ett lokalt initiativ som går under namnet Högdalens Vänner. Sedan dess har lokalerna varit ockuperade, och används i dagsläget som ett Folkets hus.

Fastigheten såldes ut 2010 av det borgerliga styret i stadshuset. Sedan dess har lokalerna stått oanvända, och nu vill den nya ägaren Veidekke riva byggnaden för att istället bygga bostadsrätter där. Det nya området ska heta ”Teaterkvarteret” och marknadsförs med orden ”12 minuter från SoFo”.

Fastigheten såldes ut mot lokalbefolkningens vilja, och kan inte ses som något annat än ett tydligt framåt för den aggressiva gentrifiering som pågår av Stockholms förorter, och som driver bort de gamla invånarna från dessa.

VSF Stockholms stöder Högdalens Vänner i deras beundransvärda insats för att behålla demokratiska rum och ta tillbaka makten över sin förort, och vill även uppmana människor och organisationer att stödja ockupationen. Hjälp till att hålla huset genom att vara på plats, bidra med pengar eller saker som behövs, och: ställ krav på våra folkvalda.

Det är anmärkningsvärt att den nya rödgrönrosa majoriteten i stadshuset inte har bemödat sig att kommentera detta initiativ. Ta ert ansvar och bemöt den kritik som lokalbefolkningen i Högdalen för fram!

Läs mer på teaterkvarteren.se eller på Högdalens Vänners facebooksida. 

Foto: Högdalens Vänner

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Fri kurslitteratur handlar om ekonomi inte teknik

Det har kommit frågor och kommentarer kring VSF:s krav i kårvalet om fri digitaliserad kurslitteratur och jag vill klargöra ett par grejer. Som ett socialistiskt förbund utgår vi i VSF från principen att studier ska vara en rättighet för alla. Därför är det viktigt för oss att synliggöra och diskutera de hinder som finns i dagens samhälle som gör att alla inte har möjlighet att studera på lika villkor. En central del i detta är de ekonomiska förutsättningarna. Varje år Sveriges förenade studentkårer gjort sin studentbudget har de konstaterat att studiemedlets nivå i förhållande till levnadsomkostnaderna gör att studenter går back varje månad. Senast statistiska centralbyrån gjorde en undersökning om studenters ekonomiska situation kunde de konstatera att bara hälften köper sin kurslitteratur resten anser sig inte ha råd. Parallellt med vår kamp för höjda studiemedel driver vi därför frågan om fri kurslitteratur.

Så när vi i VSF pratar om fri digitaliserad kurslitteratur är det inte ordet ”digitaliserad” en ska fokusera på utan det viktiga i sammanhanget är ”fri”. Att vi säger digitaliserad handlar om att synliggöra att dagens teknik gör fri kurslitteratur till ett realistiskt och genomförbart krav. Det mesta av kurslitteraturen skrivs trots allt av universitetsanställda som ett resultat av den forskning de bedriver. Genom att universitetet betalar lön till de anställda har de redan fått betalt för produktionen av litteraturen, ställningstagandet om fri digitaliserad kurslitteratur handlar om att lösa distributionen. En annan viktig aspekt är att ta ställning för att den forskning som producerats av universitetets anställda precis som om det vore ett privat företag ska tillhöra universitetet och därmed samhället och inte den enskilde.

Om jag då avslutningsvis ska gå in på frågan digitalt vs fysisk bok så ser inte vi i VSF någon motsättning. Det viktigaste för oss är att alla har möjlighet att studera och har fri tillgång till kurslitteraturen oavsett om den är digital eller en fysisk bok på biblioteket. Att se till att det finns fler exemplar av böckerna i universitetets bokaffärer löser liksom inte det grundläggande problemet, att hälften av alla studenter inte har råd med litteraturen.

Elin Melander

Lämna en kommentar

Under Uncategorized