Kategoriarkiv: Bildreportage

Bilder från föreläsningen med Henrik Arnstad

IMG_8908 IMG_8905 IMG_8915 IMG_8904Foto: Samuel

 

Lämna en kommentar

Under Aktivitetsrelaterat, Bildreportage

Elin och Elias första maj-tal

Utöver att vi hade det bästa blocket i  första maj-tåget så hade vi de grymmaste talen!

På Medborgarplatsen talade Elias:

För mig handlar om demokrati, för mig handlar första maj om demokrati. Och just nu handlar det om den aggressiva avdemokratisering Sverige går igenom, med alliansen i spetsen. Det gemensamma blir det privata, välfärd förflyttar sig från ledorden ”efter behov” till ”efter plånbok”. De som nu bestämmer över vår ekonomi och i allt större utsträckning över vår välfärd gör det på grunderna av överlägsen ”kunskap”, ”effektivitet” och ”kompetens”. Företag bedrivs bäst, får vi veta, med inflytande centrerat till några få, välfärden fungerar bättre och mer ”effektivt” i privata händer och politik ska helst överlåtas till ”kompetenta” regeringar.
Det är i stor utsträckning samma argument användes för att utestänga majoriteten en gång i tiden och som rättfärdigade det fördemokratiska Sverige. Inte kan väl bönder eller arbetare vara med och bestämma. Inte ska väl kvinnofolk få vara med. Det skulle aldrig fungera. De vet ju inte hur man gör. Det är också i stor utsträckning så kapitalismen och dess förkämpar rättfärdigar sig själva. Det vill säga att inflytande och beslutsfattande koncentreras till de få för att företaget, sjukhuset, ja hela samhället fungerar bättre så.
Om vi på riktigt hade få vara med och bestämma; hur hade det sett ut? Om vi hade röstat; hade vi då haft sänkta ungdomslöner, hade vi haft genomgående otrygga anställningar på arbetsmarknaden? Nej, så hade det nog inte varit. Om ett företag eller för den delen hela Sverige hade röstat om kvinnors löner; hade de då slutat få lön klockan 15. 51 för att sedan arbeta gratis? Nej, så hade det inte heller varit.
Men nu är det inte sådana frågor som vi får vara med och bestämma om. Istället, i valfrihetens, i dagens Sverige, får vi göra val såsom vilken logga som ska täcka våra blöjor när de vägs in på ålderdomshemmet. Istället får vi tilldelat den fantastiska makten, den fantastiska valfriheten, att bestämma på vilket apotek vi ska köpa vår hostmedicin.
Det finns såklart viktigare frågor som vi borde vara med att bestämma över. Andra val vi borde göra istället för dagens låtsasval, dagens låtsasfrihet. De val vi borde göra handlar om vårt arbete, vår utbildning, vårt boende. Vi måste demokratisera mera! Vi måste se till att folkstyre genomsyrar alla dessa områden, att det genomsyrar hela samhället! inte bara i vallokalerna vart fjärde år.
Vi måste göra det för att valfrihet ska spridas till hela befolkningen. Valfrihet i mitt Sverige är inte samma som i dagens Sverige. Valfrihet, friheten att bestämma över sitt liv, ska delas och den ska delas av alla. Det ska inte spela någon roll om man anses vara effektiv, kompetent eller inte. Valfrihet är något vi ska bestämma över tillsammans, demokratiskt. Inte borgerligt och individuellt.
Vi måste börja kräva demokrati, på arbetsplatsen, i utbildningen. Vi måste visa att den här avdemokratiseringen som vi ser idag inte är naturlig, inte är någon evolution. Det finns andra vägar att ta och därför måste vi fira 1a maj och därför måste vi organisera oss för att skapa riktig demokrati!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Från scenen i Kungsträdgården höll Elin sitt tal:

I’m repping for the girls
who taking over the world
help me raise a glass
for the college grads.
Så sjunger Beyonce i who run the world. Om man översätter det till svenska blir det ungefär, Jag vill ge uppmärksamhet till tjejerna som tar över världen, hjälp mig höja ett glas för de som utbildar sig och tar examen.
För detta vill jag göra här idag på 1 maj arbetarrörelsens dag.
För på många sätt drabbas kvinnor hårdare av hur Sveriges utbildningssystem är utformat.
Sedan mitt av 90 talet har andelen kvinnor som studerar ökat,  i samma takt kan man se att studiemedlet, i jämförelse med fattigdomsgränsen har sjunkit.
Under de senaste 15-20 åren har högre studier mer och mer blivit typiskt kvinnligt och samtidigt har värdet av studier minskat.
Vänsterns Studentförbund kräver studielön.
Vi vet att kvinnor har sämre lön än män trots lika lång utbildning och att det därför tar mycket längre tid för kvinnor att betala tillbaka sina studieskulder,  om de ens någonsin blir skuldfria.
Det är också på många sätt en kvinnofälla när det är många fler kvinnor än män som är beroende av en partner för sin försörjning i samband med studierna. Utbildning är en rättighet inte en handelsvara och därför är vårt krav på studielön så viktigt.

Samtidigt måste vi i vänstern vara väl medvetna om att högern har en annan lösning.
Likt lord Voldemort och hans dödsätare på Hogwarts har högerns kalla hand dragit in över det svenska utbildningssystemet under de senaste sex årens regering.
Målet är att skapa elituniversitet och öka skillnaden mellan människor.
Men högern gör inte skillnad mellan mugglare och trollkarlar utan för dem handlar det om klass.
Deras plan är ett utbildningssystem som tidigt sorterar bort arbetarklassens barn.
Samtidigt skuldbelägger högern individen för en misslyckad studiegång.
Vi måste vara tydliga med vårt alternativ.
Vi måste bekämpa den människosyn som säger att vissa är ämnade att arbeta med huvudet och andra med händerna.
Vi vet att det är samhällets ansvar att se till att alla klarar skolan.
Hur grundskolan och gymnasiets är utformat påverkar vilka som studerar vidare. Vi i Vänsterns Studentförbund vill ha en skola som är kompensatorisk, där alla oavsett klassbakgrund har samma möjligheter att klara skolan.
När högerns skola innebär att vissa slås ut genom låga förväntningar, betyg och ett segregerande friskolesystem,  så vill vi istället ha en skola där eleverna ges de rätta verktygen att lära sig,  för att utbildning är en rättighet inte en handelsvara.
Numera har vi i Sverige avgifter för utomeuropeiska studenter.
Det har inneburit att andelen utomeuropeiska studenter har minskat drastiskt. Detta är inte bara djupt orättvist utan utgör också ett allvarligt avsteg från principen om en avgiftsfri utbildning.
I andra länder där den här typen av avgifter har införts, har man så småningom även infört avgifter för inhemska studenter.
Och i och med avgifterna för utomeuropeiska studenter kan universiteten nu bygga upp administrativa system, där steget till att ta avgifter från alla studenter inte är särskilt långt.
Avgifterna för utomeuropeiska studenter splittrar också studentkollektiv och delar upp studenter utifrån ursprung.
Detta är en del av den ökade rasismen i samhället och kampen mot studieavgifterna hänger ihop med kampen mot rasismen.
Vänsterns Studentförbund kräver att avgifterna för utomeuropeiska studenter avskaffas, för att utbildning är en rättighet inte en handelsvara.

I Stockholm finns det 80 000 studenter och 12000 studentbostäder,  detta skulle inte vara något problem om det inte vore för bostadsbristen i hela Stockholm.
För när vi som vänsterstudenter pratar om att vi behöver fler bostäder,  så är det inte studentbostäder vi vill ha.
Vi som är vänster vet att studenter inte är en homogen grupp.
Det är en stor skillnad mellan en 19-årig kille och de 40% av kvinnliga studenter som har barn .
Och även om vi inte har studieavgifter för alla studenter så blir det skillnad mellan de som har föräldrar som kan köpa en bostad på studieorten och de som måste bo på kompisars soffor.
Om inte något görs mot bostadsbristen kommer högerns dröm om elituniversitet att förverkligas och Universiteten återigen bli överklassreservat.
Detta måste vi bekämpa eftersom utbildning är en rättighet inte en handelsvara.
Under de senaste 30 åren har kårerna på Sveriges universitet systematiskt avpolitiserats och avskaffandet av kårobligatoriet förra året var en följd av detta, vår verksamhet försvåras också i dagens Sverige när många högskolor och universitet har förbud mot politisk verksamhet.

Vi i Vänsterns Studentförbund är stolta över att vara en del av arbetarrörelsen. Och vi behöver all er hjälp för att försvara vår rätt att organisera oss
Den generella välfärden är idag under hård attack.
Vänstern och arbetarrörelsens prioriterade uppgifter idag måste vara, att i kamp mot kapitalet försvara de landvinningar som tidigare generationer har tillkämpat sig och att agera progressiv kraft i den politiska debatten.
Detta måste ske med förvissningen om att tidigare segrar inte vanns genom kompromisser utan genom en hård och kompromisslös kamp.
Vårt studiemedelssystem är ett resultat av den kampen
Det är därför vi vet att vi har hela arbetarrörelsen bakom oss när vi säger att utbildning är en rättighet inte en handelsvara

För oss i Vänsterns Studentförbund är det valår varje år.
Den 7 maj börjar kårvalet på Stockholmsuniversitet.
En röst på vänsterns studentförbund är inte bortkastad, vi kan göra skillnad.
Vi driver inte bara frågor som billigare kaffe och fler mikrovågsugnar utan vi vill även avkommersialisera universitetet, öka antalet studieplatser och skapa ett mer öppet universitet.
Så ni som är här idag och studerar på Stockholms universitet, lägg gärna er röst på Vänsterns Studentförbund nästa vecka, men mest av allt vill vi såklart att ni ska organisera er och delta i vår kamp.
Som Vänsterns Studentförbund finns vi på universitet, högskolor och folkhögskolor och organiserar brett bland vänsterstudenter.
För oss är det viktigt att ständigt ifrågasätta borgerlighetens kunskapssyn och arbeta för studier för alla.
Att visa på att det finns ett alternativ, både i studierna och i samhället.

Att kämpa för allas rätt till studier är en av våra viktigaste uppgifter.
Samtidigt stannar vi inte där.
Vi tänker aldrig vara tacksamma för att vi på pappret har rätt till högre studier. För vi vet att så länge studiemedlet är lågt, så länge bostadsbristen är hög är det bara en formell rättighet.

Vi vill se en helt annan studiesyn, och bryta den borgerliga hegemonin på universiteten och högskolorna.
Vi är inte tacksamma för smulor.
Utbildning är en rättighet inte en handelsvara
Tack!

1 kommentar

Under Aktivitetsrelaterat, Bildreportage

Första underbara dagen i maj

Igår var, utan konkurrens, årets bästa dag. VSF Stockholm firade denna soliga och varma dag tillsammans med Vänsterpartiet och Ung Vänster. Vi gick under våra nymålade banderoller, vilka vi är lika stolta över som den kamp vi dagligen bedriver. Från starten på Medborgarplatsen var vi 15 000 och väl framme i Kungsträdgården var vi totalt 23 000.

Detta bildspel kräver JavaScript.

De tal som Elias och Elin höll på Medborgarplatsen respektive Kungsträdgården är publicerade i ett senare inlägg.

2 kommentarer

Under Aktivitetsrelaterat, Bildreportage

En händelserik helg blev starten på en händelserik vår

Vid tuben symboliskt uppställda tält mot bostadsbristen, extrema köer på campusbokhandeln och snö. Det finns inte längre några tvivel, vårterminen är här.

Och med vårterminen fortsätter vi vår kamp. Vi har redan hunnit med två möten och en studiecirkelträff, men det var först nu i helgen vi drog igång på allvar. Under helgen var 11 av VSF Stockholms aktivister på VSFs förbundskurs tillsammans med kamrater organiserade vid andra lärosäten i Sverige. Vi deltog i workshops om allt från hur man sköter ekonomin i en förening till hur man genomför häftiga aktioner, fick lyssna på Aron Etzler om hur högern skapat en borgerlig hegemoni i Sverige, besökte Norrköpings stadsmuseum samt Arbetets museum för att lära oss om arbetarklassens historia och sist men inte minst så startades VSFs landsomfattande kampanj ”Utbildning är en rättighet – inte en handelsvara!”. Vi har redan hunnit få ut ett hundratal kampanjtidningar och mer kommer det bli.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Fliken ”Kalendarium” är nu uppdaterad med ett antal av de aktiviteter som föreningen kommer genomföra under vårterminen, denna lista är dock inte komplett då vissa aktiviteter saknar tid samt plats, andra aktiviteter saknas helt, men alla är varmt välkomna att delta.

Lämna en kommentar

Under Aktivitetsrelaterat, Bildreportage

Mattias Gardell drog fullt hus

Ok, vi överdriver lite, men när Mattias Gardell besökte SU och föreläste om islamofobi kom närmare 200 besökare, och på ett föredrag är det inte illa. Att nämnda åhörare dessutom tålmodigt satt och väntade i en halvtimma på den försenade föreläsaren är inte så dåligt det heller. Vi från VSF vill tacka alla som kom och lyssnade och självklart ge ett stort tack till Mattias Gardell för hans intressanta föreläsning.

 

Lämna en kommentar

Under Aktivitetsrelaterat, Bildreportage

En dag fylld med studier

Under onsdagen hade VSF Stockholm, som en del av vår studiesatsning, mitt på dagen en öppen föreläsning och på kvällen så genomfördes andra träffen i vår studiecirkel.

Vid lunch så ordnade vi en öppen föreläsning där Miguel Ganzo från JAK Medlemsbank föreläste om kooperativ och räntefri utlåning. Vi kommer ha två öppna föreläsningar till under hösten, kolla kalendariet för tider och hörsalar.

På kvällen genomfördes en studiecirkelträff där vi efter att ha läst texter av bland annat Jonas Sjöstedt och Johan Norberg diskuterade vi kapitalismens kris samtidigt som vi intog en god majssoppa. Tack till alla som deltog och gjorde detta till en lyckad dag!

Lämna en kommentar

Under Bildreportage

Civilkuragets dag

Ikväll har VSF Stockholm deltagit i manifestationen till minne av Björn Söderberg, som för 12 år sedan blev avrättad av nazister för sitt politiska engagemang i SAC.

 

Den antifascistiska kampen lever. No pasaran!

Lämna en kommentar

Under Bildreportage

Ny styrelse

Ikväll har VSF Stockholm hållit extra årsmöte och fyllnadsvalt Sepideh och Elias till styrelsen!

Elias, Sandra och Sepideh

Lämna en kommentar

Under Bildreportage

Studiecirkelskväll

Igår hade VSF Stockholm en studiecirkelsträff om kollektivtrafiken där vi pratade nolltaxa, trafikmaktordning, miljö, graffitti och reklam i tunnelbanan och mycket mer. Det var väldigt trevligt och studieutskottet ska ha ett stort tack!

Lämna en kommentar

Under Bildreportage

Erkänn Palestina!

Idag efter medlemsmötet gick vi på manifestation för att Sverige ska rösta ja till en palestinsk stat i FN.

Bojkotta ockupationsmakten Israel och erkänn Palestina!

Lämna en kommentar

Under Aktivitetsrelaterat, Bildreportage